17 december 2019

Strålskydd 118

Fr o m 1/1 -20 ska vårdgivare i Sverige tillhandahålla riktlinjer som underlättar för inremitterande läkare att välja rätt undersökning. Ett stort arbete har utförts inom EU som resulterat i dokumentet ”Strålskydd 118”. Röntgen Carlanderska har gått igenom och anpassat detta dokument till den verksamhet som vi bedriver. Läs mer här