23 september 2019

Sjukhusspöket

Alla gamla hus kanske har ett spöke. Vårt husspöke heter Tekla och hon gör sig påmind då och då….
Ett spöke är enligt folktro en avlidens persons ande och tron på dessa har existerat i alla kulturer genom alla tider och tillhör folktrons allra mest gemensamma föreställningar.