29 maj 2019

Registrera dig själv

Vi har infört självincheckning som komplement till receptionen där du som patient kan registrera din ankomst och betala direkt. Detta gäller besök till Medicinkliniken, Kirurg- och ortopedkliniken samt de flesta besöken till Vårdcentralen.
Om något är oklart finns personal på plats och hjälper dig. Vår förhoppning med självincheckning är att väntetiden ska minska och att det ska underlätta för dig som patient.