02 december 2020

Patientnöjdhetsundersökning

Under perioden 23 november – 23 december pågår årets patientnöjdhetsundersökning på Carlanderska Sjukhuset. I år är undersökningen helt digital – med din mobil scannar du in en QR-kod som länkar dig till undersökningen. Information om undersökningen finns runt om på sjukhuset och vi vill gärna att du deltar.