18 november 2019

Nya träd i parken

Just nu pågår arbetet med återplantering i parken. Träden som nu planteras är specialbeställda och resistenta mot idag förekommande angrepp av rötsvamp och klimatförändringar. Förhoppningen är att dessa ska stå ståtliga i många år. Sorterna som vi planterat är Kastanj, Bok och Ek.