27 mars 2019

Nya Forskningsenheten

Carlanderska har etablerat en ny verksamhet, Forskningsenheten, vilken är en sammanhållen enhet inom sjukhuset med service till hela sjukhuset efter behov.

Etablering av enheten startade hösten 2018 och enhetschef Margareta Sandberg finns i tjänst från 1 januari 2019. Sjukhusets medarbetare skall efter önskemål och efterfrågan kunna få kompetensutveckling genom att arbeta hel- eller deltid inom enhetens olika projekt.

Varje studie bedöms ur ett vetenskapligt perspektiv och skall vara till förmån för patient och verksamhet. Inom sjukhuset finns intresse av att samarbeta inom diverse olika terapiområden.

Studiedeltagare kommer i första hand att rekryteras från Carlanderskas vårdcentral eller kliniker inom sjukhuset. Om studien anses intressant, men underlaget av studiedeltagare är tunt skall möjlighet finnas till annonsering i press eller på sociala medier.

Enheten arbetar standardiserat efter regelverk och myndighetskrav för kliniks forskning, men även med hänvisning till sjukhusets riktlinjer.