22 februari 2019

Etikråd vid Carlanderska

Carlanderska sjukhuset har bildat en etikgrupp. Tanken är att denna grupp skall diskutera och komma med förslag och råd avseende olika etiska frågeställningar rörande såväl enskilda patientfall som mer generella frågeställningar avseende Carlanderskas verksamhet i stort. Gruppen arbetar som rådgivare åt Carlanderskas styrelse och ledningsgruppen. Vi välkomnar frågor och synpunkter från all personal, från patienter och Carlanderskas ledning. Frågor och synpunkter kan lämnas såväl anonymt som öppet. Tystnadsplikt garanteras självfallet.