10 oktober 2019

Rockad i Kapellet

Carlanderska BVC kan nu stolt välkomna er ut till Kapellet, Carlandersparken 20. Här finns mycket yta för föräldragrupper och våra minsta besökare att tumla runt.
Omflyttningen innebär att Rehab som tidigare bodde här nu har flyttat in till sjukhuset, Carlandersparken 1, återfinns på plan 4 målpunkt F.