Försäkringssjukvård

Carlanderska kan i samarbete med ett flertal försäkringsbolag erbjuda högkvalitativ vård med mycket god tillgänglighet. Vården som erbjuds utförs av mer än 150 erfarna specialister inom de flesta medicinska verksamhetsområden. Både öppenvårdsbesök och kirurgisk verksamhet är aktuell vid Carlanderska.

Idag omfattas mer än 609.000 personer (källa: Svensk Försäkring, november, 2014) i Sverige av en privat sjukvårdsförsäkring. Försäkringen tecknas antingen via arbetsgivaren för en grupp eller av Dig direkt som privatperson.

Vill du nyttja din försäkring, så kontakta alltid först ditt försäkringsbolag. Ange att du vill komma till Carlanderska.

För att teckna en sjukvårdsförsäkring ber vi Dig att kontakta något av de försäkringsbolag som vi samarbetar med, t ex:

Skandia
Länsförsäkringar
DKV Hälsa
SEB Trygg Liv  avser Urologkliniken och Röntgen
Euro Accident
Cardif Nordic
If
Trygg Hansa
Bliwa
Förenade Liv
Folksam