Copyright

Vid eventuella synpunkter

Vänligen kontakta revideringsanvarig: Madeleine Andrén på madeleine.andren@carlanderska.se

Copyright

Carlanderska har upphovsrätten till den här publikationen. Allt material på vår hemsida är copyrightskyddat. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade. För att använda material från vår hemsida krävs tillstånd. Upphovsrätten omfattar delar av befintligt material som ägs av Carlanderska och används med tillåtelse av Carlanderska och Johnson & Johnson.

Ansvarig utgivare

Jörgen Månsson.

Bilder

Bilderna på hemsidan är fotograferade av Jakob Sandberg på Studio 22.
Foto: Jakob Sandberg / Studio 22 ska anges om bilderna användes utanför hemsidan och då alltid med Carlanderskas godkännande.

Tillåtelse att återge information


Ska informationen återges, efter tillstånd från Carlanderska, ska det ske enligt följande:

  • Materialet får endast användas i informationssyfte, inte i kommersiellt syfte
  • Det får inte ändras på något sätt
  • Kopiering av hela eller delar av materialet måste innehålla följande meddelande om upphovsrätt:

Copyright © 2012 Carlanderska Sjukhuset All Rights Reserved.